top of page
fmn_logo_BG.png

FMN Uppsala Styrelse

Ordförande              Ulla Öhgren

Vice ordförande      Elisabeth Wickberg

Kassör                     Elfyn Jones

Sekreterare              Dolores Gavier
Ledamot                  Pia Bech

Suppleant                Inger Elovsson Sohlman

Suppleant                Chiara Beretta

Kontakta styrelsen genom att

maila: info@fmnuppsala.se

bottom of page