fmn_logo_BG.png

FMN Uppsala Styrelse

valda vid årsmöte 2020

Ordförande              Ulla Öhgren

Vice ordförande      Elisabeth Wickberg

Kassör                     Jessica Mattsson

Sekreterare              Margareta Bovin Larsson
Ledamot                  Pia Bech

Suppleant                Inger Elovsson Sohlman

Suppleant                Chiara Beretta

Kontakta styrelsen genom att

maila: info@fmnuppsala.se