top of page
fmn_logo_BG.png

FMN Uppsala Styrelse

Ordförande              Ulla Öhgren

Vice ordförande      Elisabeth Wickberg

Kassör                     Elfyn Jones

Sekreterare              Dolores Gavier
Ledamot                  Tullikki Lindmark

Kontakta styrelsen genom att

maila: info@fmnuppsala.se

bottom of page