top of page

BAKGRUND

Föräldraföreningen Mot Narkotika

Föräldraföreningen mot Narkotika startade 1968 som en reaktion mot det ökande narkotikamissbruket bland ungdomar. Organisationen startades av anhöriga som ville motverka den sociala isolering som utsatta familjer drabbas av.

 

Basen i verksamheten har sedan dess varit rådgivning. Efter hand har arbetet med självhjälp utvecklats och har nu blivit kärnan i verksamheten.

FMN i Uppsala bildades 1982.

FMN:s arbete

Vår kärnverksamhet är att ge hjälp, stöd och utbildning för anhöriga och närstående. Om det är möjligt vill vi även motverka att de beroende hamnar djupare i sitt missbruk. Att ha en person med ett beroende i sin närhet skapar oro och är svårt. Vi kan vara ett viktigt stöd då vi själva har erfarenheter av medberoende eller har levt i liknande situationer. 

Ideell hjälp över hela landet

FMN har lokala föreningar och kontaktgrupper i stora delar av landet. Alla bedriver rådgivning för hjälpsökande anhöriga och följer upp detta med självhjälpsverksamhet. De flesta av föreningarna drivs helt ideellt och alla försöker hjälpa så många de klarar av. Utefter förmåga driver de verksamhet och har öppna självhjälpsgrupper dit anhöriga och andra närstående kan komma.

Det bästa vore om drogproblem inte fanns

Vi ser hela tiden hur alkohol och andra droger leder till både fysiskt och psykiskt lidande hos missbrukare och anhöriga. Det bästa vore naturligtvis om det inte fanns några drogproblem. Därför arbetar vi också förebyggande. Vi ger föräldrar och anhöriga tips på hur de kan skapa trygghet och miljöer som hjälper ungdomar att undvika droger.

Respekterad del av det sociala skyddsnätet

FMN har med åren blivit en respekterad och trovärdig organisation. I många kommuner har vi blivit en naturlig del i det sociala skyddsnätet. Vårdcentraler, socialtjänst och skolor delar ut information och hänvisar till vår verksamhet. Flera kommuner stöder våra insatser ekonomiskt. På många håll får vi också ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag. 

bottom of page