top of page
fmn_logo_BG.png

Självhjälpsgrupp

Det är en trygghet att kunna prata med andra som lyssnar och förstår. Det är fler som upplever liknande situationer och kan dela med sig av erfarenheter. Även om varje familjs situation är unik ger samtalet med andra styrka och ofta hittas en väg ut.

 

Inbjudan till självhjälpsgrupp får man via sin rådgivare på FMN. 

Alla som deltar förbinder sig till ett tystnadslöfte.

Under våren 2023 kommer självhjälpsträffarna att ske på plats om läget tillåter, annars erbjuds dom digitalt över Zoom.

Kommande självhjälpsträffar:

24 jan

21 feb

21 mars

18 april

16 maj

13 juni

FMN vill gärna se att du föranmäler ditt deltagande till info@fmnuppsala.se.  Om deltagandet blir färre än 3 st. så kan FMN komma att ställa in träffen. 

Programmet leds av en representant från FMN och

innehåller teman relaterade till anhörigas situation. 

bottom of page