fmn_logo_BG.png

Självhjälpsgrupp

Det är en trygghet att kunna prata med andra som lyssnar och förstår. Det är fler som upplever liknande situationer och kan dela med sig av erfarenheter. Även om varje familjs situation är unik ger samtalet med andra styrka och ofta hittas en väg ut.

 

Inbjudan till självhjälpsgrupp får man via sin rådgivare på FMN. 

Alla som deltar förbinder sig till ett tystnadslöfte.

Under 2021 kommer självhjälpsträffarna att ske över Zoom.

Kommande självhjälpsträffar: 

- 23 februari 18:00 - 20:00 

- 23 mars 18:00 - 20:00 

- 20 april 18:00 - 20:00 

FMN vill gärna se att du föranmäler ditt deltagande till info@fmnuppsala.se.  Om deltagandet blir färre än 3 st. så kan FMN komma att ställa in träffen. 

Programmet leds av en representant från FMN och

innehåller teman relaterade till anhörigas situation.