top of page

Självhjälpsgrupp

Det är en trygghet att kunna prata med andra som lyssnar och förstår. Det är fler som upplever liknande situationer och kan dela med sig av erfarenheter. Även om varje familjs situation är unik ger samtalet med andra styrka och ofta hittas en väg ut.

 

Inbjudan till självhjälpsgrupp får man via sin rådgivare på FMN. 

Alla som deltar förbinder sig till ett tystnadslöfte.

Under våren 2024 kommer självhjälpsträffarna att ske på plats på Kungsgatan 62 i Technosite lokaler.

Kommande:

7/5 - Att vara medberoende

28/5 - Att acceptera

18/6 - Preparat

Vi vill gärna se att du föranmäler ditt deltagande till info@fmnuppsala.se   

Programmet leds av en representant från FMN och

innehåller teman relaterade till anhörigas situation

bottom of page