top of page

Individuell rådgivning

Om du som anhörig eller närstående vill ha stöd och rådgivning är du välkommen att ta kontakt med FMN för att boka en tid. 

Efter en första kontakt via mejl eller telefon träffar den anhöriga en av våra rådgivare. Här får den anhöriga veta att programmet bygger på självhjälp. Det är oerhört viktigt att få stöd, dels enskilt av en rådgivare eller av en grupp, men det är den anhöriga själv som står för den största insatsen på hemmaplan. 

När du kommer till oss så ger vi varandra, automatiskt, ett tystnadslöfte.

Vårt arbete

Vår kärnverksamhet är att ge hjälp, stöd och utbildning för anhöriga och närstående. Att ha en person med ett beroende i sin närhet skapar oro och är svårt. Vi kan vara ett viktigt stöd då vi själva har erfarenheter av medberoende eller har levt i liknande situationer. 

 

Från hopplöst ensam till ovärderlig resurs

Det är ett hårt slag att upptäcka att ens barn använder droger. Det är lätt hänt att känna skam och isolera sig från omvärlden. Många tar på sig skulden för att de inte upptäckt något tidigare eller för att de inte agerat på rätt sätt. Vi vill hjälpa de medberoende att vända hopplösheten till beslutsamhet. 

 

Liknande erfarenheter

Det visar sig att missbruket skadar på nästan exakt samma sätt i alla familjer. Oavsett vad skapar beroendet och medberoendet gemensamma sår och livsmönster. Därför kan stödet från någon med samma erfarenhet vara ovärderligt. Att hitta någon som lyssnar och förstår gör stor skillnad. 

 

Unika lösningar

Vägen ut ur missbruket är unik. Alla familjer är olika och har sina egna rötter och resurser. Utifrån förutsättningarna får de hitta sin väg ut ur medberoende och missbruk. Med insikter, stöd och verktyg vill vi hjälpa medberoende att göra vägen tydligare och enklare. Med kunskap, erfarenhet och vilja kan en anhörig bli en ovärderlig resurs istället för att vara en del av problemet. 

 

bottom of page