Styrelsen

Styrelsen FMN Uppsala , valda vid årsmöte 2019

Ordförande Ulla Öhgren
Kassör Anita Andersson
Sekreterare Margareta BovinLarsson
Ledamot Jessica Mattsson
Ledamot Pia Bech
Suppleant Åsa Ström
Suppleant Sven Borgmästars

Permalänk till denna artikel: http://www.fmnuppsala.se/styrelsen