Styrelsen

Styrelsen FMN Uppsala , valda vid årsmöte 2018

Ordförande Ulla Öhgren
Kassör Anita Andersson
Sekreterare Margareta BovinLarsson
Ledamot Jessica Mattsson
Ledamot Maria Månsson
Suppleant Kjell Alving
Suppleant Håkan Borg
Suppleant Sven Borgmästars

Permalänk till denna artikel: http://www.fmnuppsala.se/styrelsen