FMN-Uppsalas Minnesfond

FMN-Uppsalas minnesfond  (tidigare Carolines minnesfond)

En fond till minne av dem som blivit offer för droger och alkohol är instiftad 1 november 2005 i samband med FMN:s årliga Ljusmanifestation.

Fonden förvaltas av FMN-Uppsala; Föräldraföreningen Mot Narkotika.

Fondstyrelsen sammanträder en gång per år, under våren.

Fonden instiftades till minne av en anhörig till en av våra medlemmar.

Syftet är att till minne av offren för droger och alkohol, dela ut ett ekonomiskt bidrag till den som aktivt arbetar för att förhindra drogernas spridning i Uppsala län.

 

Förslag på stipendiat kan lämnas av FMN:s styrelse, annan organisation eller enskild person.

Förslag lämnas till FMN-Uppsala.

Adress: FMN Uppsala, Storgatan 16 C, 753 31 UPPSALA

Vill Du ge ett bidrag till fonden och därmed möjliggöra  stipendium till unga, aktiva krafter mot narkotikamissbruk, kan sätta in ditt bidrag på postgiro 50 02 58-9.  Glöm inte att märka talongen ”FMN-Uppsalas Minnesfond”.

Permalänk till denna artikel: http://www.fmnuppsala.se/carolines-minnesfond