Självhjälpsgrupp

Vi erbjuder självhjälps grupp 2 gånger i månaden. Syftet med träffarna är att deltagarna skall få möjlighet att tillsammans med andra i en likartad livssituation (missbrukande anhörig) stödja varandra för att kunna gå vidare med sina egna liv. Ledarna för dessa möten följer ett utbildningsprogram som är utarbetat av anhöriga. Här bearbetas bl.a. skuld, skam, maktlöshet, rädsla, oro.

Programmet innehåller 14 olika teaman:

FÖRÄLDRAROLLEN :
Att känna skuld och skam;
Att klara relationen med sin partner;
Hur man förhåller sig som förälder och syskon ?

SYSKONROLLEN:
Att vara syskon till en missbrukare, vad innebär det?
Hur klara sig syskonen i familjen?

PREPARATERFARENHET:
Genomgång av preparat och dess effekter i familjen.

ATT VARA BEROENDE:
Missbrukskarriären, experimenterandet , anpassningen,
beroendet, ambivalensen, vägen ut ur missbruket.
Att leva med någon som är  beroende.

ATT VARA MEDBEROENDE:
Anhörig Karriären, hela familjen följer med i ett  medberoende;
Nya livsmönster bildas och bryter ner hela familjen.

ATT ACCEPTERA :
Sluta förneka är en sak men att acceptera missbruket och sin egen maktlöshet är svårt.
Normer och gränssättning.

DÖDEN OCH SORGEARBETET:
Döden finns alltid aktuellt för en anhörig.
Sorgearbetet över att ha förlorat en nära anhörig till missbruket diskuteras också .       

SAMBO OCH SLÄKTROLLER:
Hur man klarar att vara sambo med en anhörig.
Att ha ett barnbarn som missbrukar.
Mitt missbrukande barns barn, på vilket ben ska jag stå?

TIDEN EFTER MISSBRUKET:
Äntligen slut på missbruket, vad händer då?
Återfall, gränser, förhållningssätt, förändringar av invanda roller.

PSYKISKA STÖRNINGAR:
Att ha en psykiskt störd missbrukare i familjen.
Att hamna mellan två stolar, endera för frisk eller för sjuk.
Är mitt barn missbrukaren som blev sjuk eller är han den psykiskt sjuke som medicinerade sig själv med narkotika.

FÖLJDSJUKDOMAR:
Om sexuellt överförda sjukdomar, om gulsot och hiv/aids.
Rädslan, oron, misstanken.
Nedbrytningen.

SOCIALTJÄNSTEN:
Genomgång av skyldigheter och rättigheter;
olika myndigheter;
behandlingsplaner;
vård- och behandlingsalternativ.

LANGNING OCH PROSTITUTION:
Hur förhåller man sig till langare och till att ens eget barn langar?
Mitt barn säljer sexuella tjänster!
Känslor som väcks.

FÖRNEKELSE OCH RÄDSLA:
Att se men ändå inte se.
Oron och känslan av maktlöshet.
Att vara fysiskt rädd för misshandel och hot.

Permalänk till denna artikel: http://www.fmnuppsala.se/anhorigstod/sjalvhjalpsgrupp